Ochrona informacji niejawnych w OPS

Zasady ochrony danych osobowych, organizacji Kancelarii Tajnej oraz ochrony informacji niejawnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej

SZKOLENIE 1

 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
 • propozycje rozwiązań, przykłady, wzory obowiązującej dokumentacji;
 • postępowanie sprawdzające

Szkolenie przeprowadzane jest w  formie wykładu z elementami prezentacji, w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne. Szkoleni otrzymają materiały w formie konspektu oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w w/w zakresie.

PLAN SZKOLENIA

„Zasady ochrony danych osobowych, organizacji Kancelarii Tajnej oraz ochrony informacji niejawnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej”

 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
 • propozycje rozwiązań, przykłady, wzory obowiązującej dokumentacji;
 • postępowanie sprawdzające

I.

 • zakres stosowania ustawy,
 • podstawowe pojęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
 • zadania ABI – administratora bezpieczeństwa informacji
 • zadania Pełnomocnika ds. OIN,
 • klasyfikowanie informacji niejawnych,
 • przykłady zadań użytkowników,
 • podział informacji na jawne i niejawne,

II.

 • postępowanie sprawdzające – tryb, zakres, cel,
 • wniosek, ankieta bezpieczeństwa, procedura,
 • organizacja ochrony, zadania Kancelarii Tajnej w OPS,
 • wzory urządzeń ewidencyjnych (dzienniki, rejestry, księgi),

III.

 • przykłady ewidencji i zasad prowadzenia zapisów,
 • wzory przygotowania korespondencji (dokumenty, koperty),
 • archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów klasyfikowanych,
 • tryb udostępniania informacji niejawnych,
 • odpowiedzialność


Strony WWW

Pomożemy Ci zaistnieć w sieci

od najprostszych stron po rozbudowane portale, skrypty, CMS

Aplikacje

Niemożliwe do realizacji? Nie dla nas!

aplikacje flash, skrypty, programy

Branding

Wiemy jak kreować wizerunek

logo, reklamy, działania marketingowe

Newsletter

najświeższe informacje z GCI

Sklep komputerowy GCI

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do naszego sklepu komputerowego
Suchy Las, ulica Obornicka 149